GALLERI

Här finns Sibirier som jag har träffat på utställningar runt om i Sverige och i Norge.